Trainingen en deskundigheidsbevordering

Wist u dat training en/of coaching op het gebied van hooggevoeligheid heel waardevol kan zijn voor professionals in het onderwijs of de kinderopvang?

Ruim 20% van de kinderen is hooggevoelig. Dat zijn 4-6 kinderen in een klas of in een groep van de kinderopvang. Ze kunnen door hun hooggevoeligheid last ervaren op school of op het kinderdagverblijf. Overprikkeling kan leiden tot boosheid, verdriet, frustratie en/ of afzondering. Ook kan het leiden tot lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en een verstoorde stoelgang. De mooie kanten en talenten van het kind komen dan niet goed boven water.

Meer kennis over dit onderwerp is van grote meerwaarde om deze kinderen te begeleiden. Welke signalen kun je herkennen en hoe ga je daar vervolgens mee om?

Er zijn verschillende mogelijkheden zoals presentaties en workshops. Voor het hele team, een werkgroep of de intern begeleiders/ pedagogisch coaches. Ik denk graag met u mee. U kunt vrijblijvend contact met me opnemen middels het contactformulier.